Najważniejsze w kinie domowym są dwa elementy: projektor/telewizor oraz system audio. W takiej instalacji nie wystarczy już dźwięk stereo, tutaj używa się dźwięku przestrzennego, co najmniej w konfiguracji 5.1, a więc pięć głośników i subwoofer. Kalibracja dźwięku kina domowego to zadanie dla profesjonalisty, mistrza dźwięku, ale i bardziej rozgarnięci amatorzy mogą sobie z tym poradzić, wystarczy tylko odpowiednie, techniczne wsparcie, o którym mowa będzie poniżej. Najpierw poprawnie ustaw głośniki w zależności od wybranej konfiguracji dźwięku przestrzennego. Wszystkie głośniki powinny „patrzeć” centralnie na sofę, miejsce gdzie będzie się siedzieć.

Najpopularniejsze systemy – konfiguracje dźwięku przestrzennego

Dźwięk 5.1:

 • głośnik centralny (GC)
 • głośnik lewy (GL)
 • głośnik prawy (GP)
 • głośnik subwoofer (S)
 • głośnik boczny lewy (GBL)
 • głośnik boczny prawy (GBP)
Dźwięk przestrzenny 5.1
Schemat dźwięku przestrzennego 5.1

Dźwięk 6.1:

 • głośnik centralny (GC)
 • głośnik lewy (GL)
 • głośnik prawy (GP)
 • głośnik subwoofer (S)
 • głośnik boczny lewy (GBL)
 • głośnik boczny prawy (GBP)
 • głośnik tylny centralny (GTC)
Dźwięk przestrzenny 6.1
Schemat dźwięku przestrzennego 6.1

Dźwięk 7.1:

 • głośnik centralny (GC)
 • głośnik lewy (GL)
 • głośnik prawy (GP)
 • głośnik subwoofer (S)
 • głośnik boczny lewy (GBL)
 • głośnik boczny prawy (GBP)
 • głośnik tylny lewy (GTL)
 • głośnik tylny prawy (GTP)
Dźwięk przestrzenny 7.1
Schemat dźwięku przestrzennego 7.1

Udoskonalanie dźwięku przestrzennego

Teraz jest to zadanie dla profesjonalisty z odpowiednim sprzętem i wiedzą, chyba że producent sprzętu kina domowego zamieścił w zestawie urządzenie do automatycznej kalibracji. Zgodnie z instrukcją uaktywnij kalibrację, weź urządzenie do kalibracji w rękę i postępuj zgodnie z instrukcją producenta. Najczęściej należy wykonać następujące czynności. Po włączeniu „kalibracji”, urządzenie audio zacznie emitować dość specyficzne, techniczne dźwięki. Trzymając urządzenie do kalibracji na poziomie głowy siadaj tak gdzie normalnie będą siedzieć widzowie, a następnie przejdź się wokół sofy lub wszystkich foteli. W razie potrzeby, ręcznie możesz zmienić natężenie dźwięku emitowanego przez subwoofer, większe natężenie to więcej niskich tonów, więcej basów.

Dolby Atmos

System Dolby Atmos to rozszerzenie dźwięku przestrzennego, format wymagający najczęściej dwóch głośników Atmos montowanych w suficie. Dolby Atmos można usłyszeć również używając dwóch lub czterech głośników z funkcją Atmos. Z uwagi na zaawansowanie systemu Atmos, takie rozwiązanie polecane jest w domowych salach kina domowego.