TechnologieWdomu – Jarosław Tylutki z Warszawy, właściciel marki, administrator strony, Inspektor Ochrony Danych Osobowych i wydawca serwisu internetowego TechnologieWdomu.pl.

Użytkownik – osoba przeglądająca i korzystająca z produktów, usług, treści serwisu internetowego należącego do TechnologieWdomu.

Niniejszy regulamin reguluje działanie stron pod adresem TechnologieWdomu.pl oraz zasady korzystania z serwisu internetowego TechnologieWdomu.pl, w tym email marketingu i świadczonych produktów i usług.

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności jest integralną częścią niniejszego regulaminu.

TechnologieWdomu wykorzystuje adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych geograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

TechnologieWdomu, systemy analityczne i reklamowe wykorzystane na stronach wykorzystują pliki „cookie”, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. Pliki „cookie” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – serwer TechnologieWdomu i serwery firm trzecich mogą je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji „cookies” w przeglądarce Użytkownika może utrudnić korzystanie z witryny internetowej TechnologieWdomu. Pliki „cookie” są generowane przez witrynę TechnologieWdomu jak i przez usługi firm trzecich.

Witryna internetowa TechnologieWdomu posiada informacje o swoich Użytkownikach. Ich podanie jest dobrowolne i potrzebne do procesów rejestracyjnych w korzystaniu z produktów i usług TechnologieWdomu, w tym do realizacji zamówień produktów i usług TechnologieWdomu. Dane są odpowiednio zabezpieczone. Przesyłając dane kontaktowe do TechnologieWdomu lub zapisując się do biuletynu email, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych w celach informacyjnych, marketingowych i handlowych przez TechnologieWdomu. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez TechnologieWdomu.

Dane wysłane poprzez formularz kontaktowy są przetwarzane przez skrypt i wysyłane za pomocą technologii email na skrzynkę email TechnologieWdomu i do bazy danych niniejszej witryny internetowej. Dane są kasowane z bazy danych witryny i skrzynki email jeśli nie odnotowano nowej korespondencji w ciągu trzech miesięcy oraz po kliknięciu przez Użytkownika w odpowiedni link w wiadomości email wysłanej przez system email marketing. Dane dotyczące Użytkowników biznesowych mogą nie być kasowane.

Skrypty firmy Google LLC z siedzibą główną w USA i jej spółek pokrewnych zaimplementowane na stronie internetowej TechnologieWdomu: 1. Google Analytics do analizy ruchu internetowego i reklamowego, profilowania Użytkowników i personalizowania reklam. 2. Google Tag Manager jako kontener różnych skryptów. Za pomocą tych skryptów firma Google może przetwarzać dane osobowe Użytkowników zgodnie z jej polityką prywatności i zasadami działania.

Biuletyn email jest innymi słowy newsletterem wysyłanym drogą emailową do wszystkich subskrybentów. Biuletyn email wysyłany jest za pomocą usługi Mailchimp świadczonej przez firmę The Rocket Science Group, LLC z siedzibą w USA. Dane o subskrybentach są przechowywane na serwerach usługi Mailchimp i są przetwarzane tylko do celów realizacji wysyłki biuletynu email TechnologieWdomu.

Jeśli Użytkownik posiada konto użytkownika w wyżej wymienionych firmach trzecich, firmy te mogą analizować jego ruch internetowy.

TechnologieWdomu w trakcie swojej działalności może zmieniać dostawców produktów, usług internetowych między innymi firm analitycznych, email marketingu i transferować dane Użytkowników od jednego dostawcy do drugiego. Dane aktualnych dostawców podane są na tej stronie w sekcji „Polityka Prywatności”.

Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia i zmiany swoich danych osobowych przetwarzanych przez TechnologieWdomu i do bycia zapomnianym. Aby rozpocząć procedurę usunięcia, zmiany danych osobowych lub do bycia zapomnianym, należy skorzystać z ogólnego formularza kontaktowego.

Wycofanie zgody na przetwarzanie plików cookie jest możliwe poprzez usunięcie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki Użytkownika.

Pozostałe postanowienia

Patronat TechnologieWdomu polega na publikowaniu na łamach serwisu TechnologieWdomu.pl wybranych treści dostarczonych przez Użytkownika otrzymującego patronat TechnologieWdomu. Taka publikacja posiada informację, że jest ona opublikowana w ramach patronatu. W ramach patronatu Użytkownik objęty patronatem publikuje informację o patronacie z TechnologieWdomu na swoich, internetowych stronach, blogu, portalu w formie postu; wiadomości; artykułu, i dodaje informację „TechnologieWdomu.pl” podlinkowaną do adresu https://technologiewdomu.pl/. Inne formy patronatu są ustalane indywidualnie w formie pisemnej i podpisane przez obie Strony. Zakończenie patronatu jest możliwe po dostarczeniu drugiej stronie wyraźnego wypowiedzenia współpracy.

Użytkownik zamieszczając dzieło, zwane również inaczej „treścią” (np. w formie tekstu, obrazu, wideo, dźwięku) na łamach serwisu TechnologieWdomu.pl lub przekazując je do TechnologieWdomu do dalszej publikacji – również w ramach patronatu i po jego wypowiedzeniu – udziela TechnologieWdomu dożywotniego prawa do dowolnego wykorzystywania i przetwarzania w całości lub w części przekazanych treści. Użytkownik musi posiadać pełne prawa autorskie do przekazywanego dzieła, dzieło nie może być związane z prawami własności intelektualnej i roszczeniami osób trzecich. Użytkownik przekazując dzieło uwalnia TechnologieWdomu od roszczeń osób trzecich z tytułu złamanych praw własności, autorskich i innych.

TechnologieWdomu i autorzy treści nie biorą odpowiedzialności za skutki wynikłe po zapoznaniu się z treścią publikowaną na łamach serwisu internetowego TechnologieWdomu.pl i w innych mediach.

TechnologieWdomu posiada prawo do zmiany warunków regulaminu w każdej chwili bez uprzedniego powiadomienia. Zawartość stron internetowych TechnologieWdomu jest dostarczana na zasadzie „jaka jest” oraz „taka jak dostępna”. TechnologieWdomu nie gwarantuje, że jego strony internetowe będą działać nieprzerwanie i bezbłędnie.

Nie jest dozwolone używanie tymczasowych adresów email przez Użytkownika. Dostęp do stron i usług TechnologieWdomu może zostać zablokowany w przypadku wykrycia tzw. tymczasowego adresu email i nieprawdziwych danych osobowych podanych przez Użytkownika.

TechnologieWdomu zastrzega sobie prawo do zmiany stron w domenie TechnologieWdomu.pl lub cofnięcia prawa dostępu do nich w każdej chwili. Nie udziela się żadnego rodzaju gwarancji bezpośrednich ani dorozumianych, w tym między innymi gwarancji dotyczących tytułu lub nienaruszania przepisów ani też dorozumianych gwarancji możliwości sprzedaży lub odpowiedzialności do określonych celów w związku z dostępnością, dokładnością, rzetelnością lub zawartością tych stron.

TechnologieWdomu nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody, utracone zyski lub przerwy w działalności wynikające z używania lub niemożności użycia stron serwisu internetowego oraz świadczonych produktów i usług, nawet jeśli poinformowano Użytkownika o możliwości wystąpienia takich szkód.

Informacje prezentowane na stronach TechnologieWdomu nie są ofertą w myśl Kodeksu Cywilnego RP. Zamawiający będący firmą lub inną organizacją nabywającą płatny lub bezpłatny produkt, usługę TechnologieWdomu zezwala na wykorzystywanie logo zamawiającego w promocyjnych materiałach TechnologieWdomu i oznaczanie tegoż logo jako klienta, użytkownika TechnologieWdomu.

W celu ułatwienia dostępu TechnologieWdomu może umieszczać łącza do stron internetowych należących lub prowadzonych przez inne podmioty. Łącząc się z witryną należącą do innego operatora, należy zapoznać się z zasadami korzystania z tej witryny i zaakceptować je przed jej użyciem. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości, że TechnologieWdomu nie ma kontroli nad zawartością takich witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały tworzone i publikowane w witrynach należących do osób trzecich. Ponadto łącza do witryny nienależącej do TechnologieWdomu nie sugerują, że TechnologieWdomu popiera określoną firmę, produkty lub usługi wymieniane w tego rodzaju witrynie.

Zawartość stron internetowych TechnologieWdomu jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Reprodukcja, przekazanie, dystrybucja lub przechowywanie części lub całości tej zawartości w dowolnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody TechnologieWdomu jest zabronione.

TechnologieWdomu udziela zgody na przeglądanie stron internetowych TechnologieWdomu i drukowanie kopii lub wyciągów z tych stron wyłącznie do własnego użytku; jeśli nie uzyskano pisemnej zgody od TechnologieWdomu, redystrybucja tych materiałów jest zabroniona. Poszczególne dokumenty na stronach internetowych TechnologieWdomu mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach. Dostęp do tej witryny nie może być interpretowany jako dorozumiane przyznanie, udzielenie lub przekazanie w inny sposób jakiejkolwiek licencji na używanie jakichkolwiek znaków handlowych umieszczonych w tej witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody TechnologieWdomu lub osób trzecich, do których one należą.

Do rozstrzygania sporów na drodze sądowej jest sąd właściwy dla głównej siedziby TechnologieWdomu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego obowiązującego w Polsce.